Beredskabsmeddelelser flytter ind på din telefon
Advarsel:

Sådan kan det se ud, hvis din telefon modtager data fra en sendemast i et område med akut fare. Beskeden fortæller dig med det samme, hvad du skal gøre for at undgå fare.

SIRENEN: Beredskabsmeddelelser flytter ind på din telefon

Hvis du fra næste måned opholder dig i et område i Danmark med akut fare, vil du straks blive advaret med lyd og tekst på din telefonskærm. Den nye teknologi supplerer de fysiske varslingssirener og beredskabsmeddelelser på DR og TV2.

Fra april træder et nyt digitalt varslingssystem i kraft i Danmark. 

Det betyder, at du snart skal vænne dig til at få beredskabsadvarsler direkte på telefonen, hvis du befinder dig i et område med alvorlig krise, akut fare eller anden katastrofe.

Det nye varslingssystem er døbt S!RENEN (med et udråbstegn i stedet for et i), og det skal supplere de fysiske sirener på offentlige bygninger og beredskabsmeddelelser på fx DR og TV2's kanaler.

Du vil altså stadig blive advaret, hvis du ikke ejer en smartphone, eller den er løbet tør for strøm.

Dermed følger Danmark de andre EU-lande, og det skyldes, at et EU-direktiv fra 2018 slog fast, at alle borgere i EU skal kunne blive advaret via mobiltelefonen på tværs af lande i tilfælde af kriser og katastrofer.

Det betyder, at du også vil modtage de nye advarsler på din telefon, hvis du fx er på ferie i Tyskland og opholder dig i et område med fare - fx en brand med farlig røgudvikling.

S!RENEN testes første onsdag i maj!

Som med de vanlige beredskabsalarmer på bygninger rundt om i landet, bliver S!RENEN på din telefon også testet første onsdag i maj kl. 12.00. 

S!RENEN på mobilen bliver derfor testet første gang den 3. maj 2023.

Det betyder, at ALLE tændte mobiltelefoner i Danmark vil udsende en alarm-lyd, og der vil dukke en tekstbesked op på din skærm. Testen tager ca. 10 sekunder.

Det er ikke muligt at slå S!IRENEN fra på din telefon, og den vil lyde, selvom du har slukket for lyden på din enhed. Du kan dog slukke din telefon eller tablet på forhånd, hvis du vil undgå alarmen.

I videoen herunder kan du høre, hvordan alarmen kommer til at lyde på din telefon. 

Sådan virker advarslen

S!RENEN anvender en teknologi, der hedder "Cell broadcast", hvor myndighederne kan sende beskeder ud til alle telefoner, der er tilsluttet en eller flere specifikke sendemaster. 

Dermed kan man målrette advarslerne til de personer, som opholder sig i et bestemt område. 

Beskeden dukker op som envejskommunikation på din telefonskærm uden at du på forhånd hverken skal tilmelde dig eller installere en app.

Der bliver ikke sendt data den modsatte vej, så myndighederne kan ikke se data om dig, din placering eller din telefon, når du modtager beskederne. Du kan heller ikke svare på dem.

Ud over beskeden på skærmen, som forklarer hvad du skal gøre - fx gå indenfor og lukke døre og vinduer - vil du også høre en høj, gennemtrængende tone fra din telefon.

> Læs også: Sådan får du det gule sundhedskort på mobilen

Beredskabsstyrelsen har lanceret en plakat, der viser hvad du skal gøre, når du måske snart modtager de nye advarsler på din telefon.
Sådan skal du gøre:

Beredskabsstyrelsen har lanceret en plakat, der viser hvad du skal gøre, når du måske snart modtager de nye advarsler på din telefon.

Virker også på tværs af lande

Hvis turister opholder sig i Danmark med en telefon med et udenlandsk SIM-kort, vil de også modtage advarslerne fra Beredskabsstyrelsen.

De vil så få samme instrukser, men blot på engelsk.

Det samme gælder, hvis du opholder dig i et andet EU-land, og der opstår en akut fare. 

Du vil nu på din telefonskærm modtage en advarsel fra de relevante myndigheder med instrukser på engelsk.

Du kan se en præsentation af det nye system i videoen herunder:

Virker på både iPhone og Android-telefoner

Alle nyere Android-telefoner og iPhones er i stand til at modtage de nye advarsler.

Hvis du har en iPhone, skal det dog som minimum være en iPhone 8, og du skal sikre dig, at den er opdateret til iOS 16.4 eller nyere.

Hvis din Android-telefon er opdateret til Android 11 eller nyere kan den med sikkerhed modtage advarslerne, men også ældre telefoner helt ned til Android 4 kan i mange tilfælde modtage beskederne.

Det kan du læse meget mere om her, hvor du også kan se, hvordan du undersøger, hvilken version af iOS eller Android, der er installeret i din telefon.

> Læs også: Sådan får du dit kørekort ned på mobilen

Testes første gang i maj

Alle fysiske sirener testes med hørbar lyd hvert år den første onsdag i maj, og det er planen, at S!RENEN på din telefon også vil blive testet landsdækkende for første gang i år.

Det betyder altså, at du den 3. maj klokken 12.00 vil modtage den nye advarsel på din telefon.

Dermed kan du med egne øjne se, om din telefon kan modtage de nye varslinger.

Sådan virker S!RENEN

  1. Beredskabsmyndighederne rykker ud til en krise eller katastrofe. Hvis der er behov for varsling af borgere i området, kontakter de politiet.

  2. Rigspolitiet sender en advarsel ud til mobilnetværksoperatørerne.

  3. Mobilnetværksoperatørerne sender automatisk advarslen ud til de relevante telefonmaster i fareområdet.

  4. Telemasterne distribuerer advarslen ud til mobiler i det specifikke område.

  5. Borgere i området modtager en advarsel på mobiltelefonen.

  6. Meddelelsen er ikke en SMS eller en notifikation, men kommer direkte ind på telefonen, uden at man har installeret en app.

    Kilde: Beredskabsstyrelsen og Politiet på Sirenen.dk

Måske er du interesseret i ...