Mobiltelefon.jpg

Mobiltelefonerne frikendt

Snak bare løs. Du får ingen svulster i hjernen.

17. september 2012

Diskussionen om faren ved brug af mobiltelefoner, er ligeså gammel som mobiltelefonerne selv. Men ingen har indtil videre kunne bringe nogle definitive beviser, for eller imod. Men nu har et norsk eksperthold med en stor undersøgelse konkluderet, at lav elektromagnetisk stråling ikke udgør en fare for mennesker.

Ifølge det norske folkehelseinstitut, og de norske kræftregistre, er der ikke registreret nogen stigning i antallet af kræfttilfælde efter introduktionen af mobiltelefoner. Der er heller ingen tegn på, at det kan skade andre kropslige funktioner, som frugtbarhed eller nervesystem. Der er ingen data, der understøtter teorien om at mobiltelefonerne giver skader - selv ikke på de testgrupper, der har brugt mobiltelefoner i 20 år.

Gruppen bag undersøgelsen, derbestår af folk fra blandt andet det norske post-og teletilsyn, Den norske stats stråleværn og Karolinska-instituttet, konkluderer, at mobiltelefoner ikke udgør nogen helserisiko på lang sigt for mennesker. Holdet anbefaler dog alligevel, at man udviser forsigtighed, og så vidt muligt begrænser sin eksponering, for eksempel ved at bruge håndfri sæt.

Måske er du interesseret i ...