EU flag

EU rykker ind i kampen mod spam

Europæerne plages alt for meget af spam og spyware så nu vil EU tage affære for at gøre noget ved problemet på et europæisk plan.

12. oktober 2009

”Lad din vildeste drøm gå i opfyldelse!”, ”Bekræft venligst dine 500 gratis Euro!”, ”Få et bedre sexliv i dag!” Selvom vi har fået bedre spam-filtre og spammere dømmes med bøder, forpestes vores hverdag til stadighed af de frustrerende mails der tilbyder gratis ting, eller discount piller der kan forlænge det ene eller forhøje det andet.

Sådan lyder konklusionen i en netop offentliggjort undersøgelse af EU-landenes indsats mod spammerne og deres produkter. Der skal derfor sættes hårdere ind for at bekæmpe afsendere af spam og beskytte privatlivet på nettet.

Selv om de fleste EU-lande i de seneste år har truffet foranstaltninger til at håndhæve EU's forbud mod spam, blandt andet med store bøder til spammere, viser undersøgelsen, at der er store forskelle landende imellem, og i antallet af lovbrydere, som retsforfølges og idømmes sanktioner. Samtidigt bliver en urimelig stor del af den europæiske befolkning stadigvæk hjemsøgt af de irriterende mails.

”Skønt EU-lovgivningen siden 2002 har forbudt spam og spyware, berøres gennemsnitligt 65 % af EU's borgere stadig regelmæssigt af spam.” udtalte Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier i en pressemeddelelse der fulgte undersøgelsen.

”Vi må skærpe vores kamp mod spammerne og sikre os, at EU vedtager love med strenge civilretlige og strafferetlige sanktioner mod spammere,” mener Viviane Reding. ”Jeg opfordrer EU-landene til at skærpe deres indsats mod de forskellige trusler mod privatlivet på nettet, såsom spam, spyware og skadeligt software. Hvis vi kan få bugt med spamplagen i Europa, vil vi kunne stå som et eksempel for vores nabolande og andre dele af verden, som er ansvarlige for spam, vi modtager i Europa.”

Europa-Kommissionen lancerede i maj 2009 hjemmesiden eYouGuide, der indeholder praktisk rådgivning om de "digitale rettigheder", som forbrugerne har ifølge EU-lovgivningen. I den forbindelse præsenteredes en kommende ”Digital Agenda” for de europæiske forbrugere. Heri blev blandt andet kampen mod spam erklæret for at være et område, hvor der kan sættes ind på EU-plan, fx ved at indføre lige effektive sanktioner i alle EU-landene og i nabolandene.

Måske er du interesseret i ...