nyheder/kamera_183.jpg

To ud af tre bruger digitalt kamera

Vi har for alvor taget digitalkameraet til os. Antallet af familier med adgang til et digitalt kamera er fordoblet på bare fem år. Det er især børnefamilierne, der er erfarne brugere.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at to ud af tre danskere overfører billeder fra digitalkamera til en computer. 40 pct. vurderer selv, at de har stor erfaring, 16 pct. en vis erfaring og 10 pct. at de har begrænset erfaring. De resterende 34 pct. har ingen erfaring, fx fordi de ikke har digitalkamera.

Det er især børnefamilierne, der er gode til at bruge et digitalt kamera. Mere end ni ud af ti personer under 35 år overfører billeder. Men de ældre bruger også digitalkamera i et vist omfang. Hver anden mellem 55 og 64 år har erfaring i billedoverførsel.

Der er dog endnu flere danskere, der har adgang til digitalkamera end antallet af dem med erfaring i billedoverførsel. Hele 73 pct. af familierne har et digitalkamera - hvilket svarer til 1,8 mio. familier.

Antallet af familier med digitalkamera har især været stærkt stigende mellem 2004 og 2006. I denne toårige periode har ca. 600.000 flere familier fået mulighed for at kunne tage digitale billeder. Fra 2008 til 2009 har yderligere ca. 100.000 familier fået digitalkamera.

Resultaterne af Befolkningens it-færdigheder er baseret på 1.566 gennemførte interviews i januar 2009 blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra 16-89 år. Deltagerne er blevet bedt om at vurdere egne færdigheder i forhold til 37 forskellige it-anvendelser.

Måske er du interesseret i ...