nyheder/skat_145.jpg

Skat kunne spare 100 millioner kroner

Det er billigere at udsende forskudsopgørelser på internettet, end det er at postomdele dem. Der kunne spares millioner af kroner, hvis alle borgere i Danmark brugte skat.dk.

10. november 2008

I dag sender Skat godt fire en halv million forskudsopgørelser ud til borgerne. Det foregår helt elektronisk, fordi det er væsentligt billigere, end hvis de skulle postomdeles.

Klaus Østergård Jensen fra Skat fortæller, at skattevæsenet alene på portoomkostninger sparer 17 millioner kroner, og derudover er der rigtig mange penge at hente, hvis borgerne også bruger internettet til at registrere evt. ændringer til forskudsopgørelsen.

"Det er klart, at vi er interesseret i, at man foretager sine ændringer via skat.dk. Det er faktisk så meget som hundrede kroner per ændring, vi i Skat sparer, hvis en borger vælger at gøre det digitalt frem for at møde op," siger Klaus Østergård Jensen.

Hvis alle ændringerne bliver flyttet over til nettet, kan Skat spare i omegnen af hundrede millioner kroner.

Din forskudsopgørelse for 2009 er klar i din Skattemappe i TastSelv. Her kan du se de tal, SKAT forventer vil gælde for din økonomi i 2009. Kun hvis du har bestilt forskudsopgørelsen på papir inden den 1. september 2008, eller hvis du skal have indbetalingskort fra SKAT, vil du modtage den med posten - i perioden 10. november til 1. december.

Måske er du interesseret i ...