Læs også

Det er nemt at installere mere RAM i pc'en.

Hvad er RAM?

stik/stik_lpt.jpg

Parallelport (LPT)

Til printere og skannere

6. juni 2002
stik/han_lpt.jpg

Parallelporten er en ordentlig sveske af en indgang med plads til 25 ben. I modsætning til serielporten, hvor data sendes ad én ledning, sendes data til og fra parallelporten parallelt ad otte ledere. Dette betyder, at parallelporten typisk arbejder otte gange hurtigere end din serielport, og nyere typer nærmer sig USB i hastighed.

Parallelporten er således designet til mere krævende hardware som printere, skannere og eksterne båndstationer, harddiske og cd-drev.

Pc'ens parallelport kaldes også ofte for LPT-porten. De fleste nyere skannere og printere skal tilsluttes usb-porten.

Måske er du interesseret i ...