Læs også

HTML

Website

Et website er det kompleks af hjemmesider, billeder og eventuelt andre tjenester, som udgør en virksomhed eller oganisations ansigt på Internettet.

15. maj 2009

Imens ordet hjemmeside i almindelighed bruges om en enkelt side på WWW, omfatter begrebet website det samlede system af sider hos en virksomhed eller organisation. Et website kan også omfatte film og lydfiler, som kan ses online, og filer, der kan hentes hjem til pc´en. Der findes programmer, som kan administrere komplette websites på én gang. Fx Microsoft FrontPage.

Måske er du interesseret i ...