Læs også

POP

SMTP

Simple Mail Transport Protocol

Måske er du interesseret i ...