Læs også

ATAPI

skanner

Skanner

En skanner bruges til at skanne (hente) billeder ind i computeren med. Skanneren minder om en kopimaskine, bortset fra, at kopien ikke kommer ud som papir, men som data i pc'ens hukommelse.

Skannere kan affotografere billeder, tegninger og tekst og oversætte dem til digitale billeder i din pc. Med en skanner kan du fx skanne din egen underskrift og sætte den under dine breve, og du kan hente familiebillederne ind i pc'en og bruge dem på invitationer eller på din personlige hjemmeside. De fleste skannere er såkaldte flatbed-skannere, hvor du lægger billedet på en glasplade, hvorefter en fotocelle affotograferer det linie for linie.

Måske er du interesseret i ...