Læs også

DRAM

sdram

SDRAM

SDRAM kan arbejde ved samme hastighed som selve processorens databus. Det betyder, at processoren aldrig skal vente på data fra ramen

De første SDRAM-kredse kunne følge med op til 66 MHz, mens nyere udgaver kan arbejde med op til 133 MHz. Disse kaldes også PC-133. PC-100 SDRAM-kredse kan arbejde ved op til 100 MHz. DDR RAM anvendes i de fleste pc'er idag i stedet for SDRAM.