Læs også

3dkort

3D-kort

IT

Informationsteknologi er alle de apparater og de teknologier, som handler om at håndtere data og informationer, snarere end fysiske tjenester.

Informationsteknologi handler, som navnet siger, om informationer. Det mest indlysende eksempel på informationsteknologi er pc´en. Men mobiltelefonen, telefaxen og for den slags skyld tv-apparatet hjemme i stuen er også eksempler på informationsteknologi. Informationsteknologi er de begreber og teknologier, der ligger bag de fysiske produkter. Komputer for alles målsætning er at gøre informationsteknologien forståelig for alle og enhver.