Læs også

Søgemaskine

Google

Udtrykket "at google" betyder "at søge information om (noget)" på internettet og refererer direkte til verdens største og mest avancerede søgemaskine, Google.

Google blev grundlagt i 1998 af to unge studerende på Stanford University i Californien, Larry Page og Sergey Brin. Fra starten havde duoen under mottoet "The World's Best Search Engine" en ubeskeden mission om at organisere hele verdens enorme mængder af information på internettet. I dag er det efterhånden svært at huske, hvordan man fandt noget på nettet, før Google kom til.

Googles navn spiller på den matematiske mængdeangivelse "gogol" ("googol" på engelsk), der betegner tallet 1 efterfulgt af 100 nuller. Begrebet blev opfundet af Milton Sirotta, den amerikanske matematiker Edward Kasners nevø, og blev udbredt i bogen "Mathematics and the Imagination" af Kasner og James Newman.