Læs også

Kilobyte

Gigabyte

En gigabyte er ikke, som man skulle tro, en milliard bytes. En gigabyte svarer til 1024 megabytes eller 1.073.741.824 bytes.

Mens vi mennesker er vant til at arbejde med tal efter 10-talssystemet, arbejder en computer med to-talssystemet. En hukommelsesplads på en milliard bytes ville være et skævt tal for computeren. For overskuelighedens skyld har vi alligevel valgt at forsyne målenhederne for hukommelse og harddiske med "kilo", "mega" og "giga", som fra titalssystemet. En kilobyte er imidlertid ikke 1000 bytes, men 210 bytes = 1024 bytes. Og en gigabyte er 230 bytes = 1.073.741.824 bytes.

Måske er du interesseret i ...