EMS

EMS-hukommelse er et levn fra DOS-tiden, hvor en pc ikke umiddelbart kunne håndtere mere end 640 kilobytes hukommelse.

EMS gjorde det muligt at udnytte den hukommelse, som lå over 1 MB. En pc med 4 MB hukommelse kunne således konfigureres til at have 648 kilobytes konventionel hukommelse, 384 kb "upper memory" og 3 megabytes EMS-hukommelse. En anden mulighed for at udnytte den øvre del af hukommelsen var at konfigurere den som "Extended memory". Hvad man skulle vælge, afhang af, hvilke programmer man ønskede at bruge. Det lyder besværligt og det var det!

Måske er du interesseret i ...