Læs også

Bidirektionel

Database

En database er en samling af organiserede data, fx en telefonliste. Udtrykket bruges også om et program, der bruges til at håndtere databaser.

22. maj 2009

Databaser er normalt organiseret i felter, poster og filer. Hvis vi tager telefonlisten som eksempel, er hver enkelt oplysning (for eksempel gadenavnet) anbragt i hver sit felt. Alle data om en person i listen udgør tilsammen en post. Hele listen gemmes i en fil. Hvis du møder udtrykket database i forbindelse med pc-køb, er det imidlertid nok i betydningen databaseadministrationsprogram (anvendelsen er egentlig forkert, men med det navn er det forståeligt!). Det mest udbredte databaseprogram er Microsoft Access.

Måske er du interesseret i ...