Læs også

Gigabyte

Byte

Byte er en måleenhed for lagerkapacitet. Der går otte bit på en byte. Størrelsen på ram-hukommelse måles i dag i megabytes (der går lidt mere end en million bytes på en megabyte).

En byte består af otte bit, som hver især kan have værdien et eller nul. Ved hjælp af de otte bit i en byte kan man udtrykke tallene fra 0 til 255 eller opbevare ét teksttegn. Lagerstørrelsen på harddiske og ram-hukommelse måles i bytes, med udtrykkene mega og giga foran. Der går henholdsvis 1.048.576 bytes på en megabyte og 1.073.741.824 bytes på en gigabyte.

Måske er du interesseret i ...