nyheder/skat-min_145.jpg

Hvad betyder den nye skattereform for dig

Indtast dine personlige oplysninger i et skema, og se straks hvilken betydning det nye forslag til en skattereform har for dig.

Et program på Skatteministeriets hjemmeside har nu gjort det muligt, at du selv kan indtaste og beregne din indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og ejendomsværdiskat efter de regler, som vil være gældende i 2010 uden skattereformen, og derefter sammenligne med skatten i overensstemmelse med forslaget til en skattereform - Forårspakke 2.0 - som regeringen fremlagde den 24. februar 2009.

Du skal vælge skattekommune og angive personoplysninger. Dernæst indtaster du indkomst- og fradragsoplysninger i selvangivelsesfelterne og trykker på "BEREGN", og du vil straks se, hvor stor skatteændringen bliver i 2010. Du kan også vælge at få beregnet ændringen i rådighedsbeløbet for hvert af indfasningsårene ved at klikke på et af årstallene over resultattabellen.

Beregningsprogrammet indregner følgende elementer af skattereformforslaget:

 • Forhøjelse af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år
 • "Grøn check" til alle personer, der er fyldt 18 år
 • Nedsættelse af bundskatten
 • Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget
 • Ophævelse af mellemskatten
 • Forhøjelse af topskattegrænsen
 • Nedsættelse af topskatteprocenten
 • Nedsættelse af skatteloftet
 • Nedsættelse af aktieindkomstskatten
 • Nedsættelse af værdien af ligningsmæssige fradrag og negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) fra 2012
 • Fritagelse for reduktion af fradragsværdien for negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for ægtepar
 • Forhøjelse af det særlige tillæg til befordringsfradraget for personer med indkomst under ca. 250.000 kr.
 • Særlig kompensationsordning for personer/familier med store fradrag i forhold til indkomsten. Der gives et nedslag i skatten i det omfang, skatteskærpelsen ved reduktionen af værdien af fradragene overstiger indkomstskattelettelsen ved forhøjelsen af bundskatten og beskæftigelsefradraget, nedsættelsen af topskatten og aktieindkomstskatten samt ophævelsen af mellemskatten
 • Ny multimediebeskatning (Kan selvangives i programmet)

Måske er du interesseret i ...