Eksamen

Elever vil kunne google eksamen

Fra næste år vil handelskole- og gymnasieelever måske kunne bruge internettet som værktøj under eksamen.

Eleverne på Nærum Gymnasium bliver ikke længere opfattet som snydere, hvis de går ind på Google, Facebook eller Wikipedia under en eksamen. I øjeblikket er der igangværende forsøg med eksamensopgaver på seks handelsskoler og otte gymnasier, heriblandt Nærum Gymnasium, i fagene dansk, matematik og samfundsfag samt økonomi, markedsføring og afsætning, hvor internettet fungerer som et eksamensredskab. Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Med adgang til internettet kunne eleverne i 3.g fx klikke sig ind på Google eller Wikipedia og finde baggrundsinformationer til en opgave, hvor eleverne skulle analysere og fortolke en novellefilm af Alexander Kølpin, da de den 30. oktober var til skriftlig prøve i dansk.

”Med denne eksamensform trækker man virkeligheden ind i skolen. Eleverne bruger jo diverse digitale opslagsværker, når de til daglig laver deres lektier hjemme på værelset, så hvorfor skal vi ikke gøre eksamen så virkelighedsnær som muligt?” siger Gunvor Aggergaard Mikkelsen, Dansklærer ved Nærum Gymnasium, der ser det som en naturlig og positiv udvikling, at eleverne nu har adgang til internettet under eksamen.

Selvom risikoen for snyd er til stede, når eleverne har direkte adgang til alverdens digitale opslagsværker, skal et tekstgenkendelsesprogram opdage det. Elevernes vil blive kørt igennem et program, der giver udslag, hvis den kan genkende dele af elevens aflevering som tekst fra internettet.

”Vi er opmærksomme på snyd. Tekstgenkendelsesprogrammet slår ud, hvis det genkender fire ord i samme rækkefølge som en tekst på internettet. Og så må eleverne ikke kommunikere med hinanden. Chat og e-mail-korrespondance er bandlyst, og bliver det opdaget, bliver de naturligvis bortvist,” forklarer Gunvor Aggergaard Mikkelsen.

Efter den endelige eksamen med adgang til internettet i juni 2010 træffer Undervisningsministeriet beslutning om en fortsættelse af forsøget og eventuel udvidelse til andre fag.

Måske er du interesseret i ...